فیزیوتراپی گردن

کدام برای گردن درد مناسب تر است فیزیوتراپی یا کایروپراکتیک ؟ فیزیوتراپیست ها به دلیل نتایج احتمالی درمان، مایل هستند برخی از اشکال کمردرد را با درمان کایروپراکتیک درمان کنند. از آنجایی که فیزیوتراپیست‌ها از دستاوردهای علمی پیروی می ‌کنند، منطقی است که تکنیک‌های آنها همیشه بهتر از تکنیک‌های کایروپراکتیک باشد. فیزیوتراپی برای گردن و …

فیزیوتراپی گردن ادامه »