اولتراسوند تراپی

فیزیوتراپی پارگی مینیسک

اکثر پارگی های منیسک با گذشت زمان و فیزیوتراپی بهبود می یابند. فیزیوتراپی شامل اصلاح بار است، به عنوان مثال کاهش دویدن و راه رفتن و کاهش یا اجتناب از حرکات و فعالیت هایی که درد یا تورم شما را بدتر می کند. این توصیه با یک برنامه تمرینی جامع نیز همراه خواهد بود. آیا …

فیزیوتراپی پارگی مینیسک ادامه »

فیزیوتراپی شانه یخ زده

7 تمرین کششی و تقویتی برای کشش آونگ شانه یخ زده. ابتدا این تمرین را انجام دهید. کشش حوله. یک سر حوله ای به طول سه فوت را پشت سر خود نگه دارید و انتهای مخالف را با دست دیگر خود بگیرید. راه رفتن با انگشت. رسیدن به عرض بدن. کشش زیر بغل. چرخش به …

فیزیوتراپی شانه یخ زده ادامه »