فیزیوتراپی اختلالات اسکلتی عضلانی

فیزیوتراپی درد عضلانی

یک فیزیوتراپیست از تکنیک های عملی برای حفظ دامنه حرکتی مفصل استفاده می کند. در ابتدا تمرینات ساده دامنه حرکتی برای حفظ تحرک در ناحیه آسیب دیده انجام می شود. پس از درمان حاد آسیب مانند عصا، بریس یا مداخلات تسکین درد نیز انجام می شود. درباره فیزیوتراپی برای درد عضلانی فیزیوتراپیست ها از طریق …

فیزیوتراپی درد عضلانی ادامه »

 تمرینات تعادلی و عصبی عضلانی 

   تعادل عصبی عضلانی   تمرینات کنترل عصبی عضلانی به بدن اجازه تولید نیرو و تثبیت پویا و کاهش نیروهای خارجی، اساسا برای حفظ تعادل را می دهد. در طول حرکت تمرینات قدرتی سنتی مبتنی بر ماشین نیاز به کنترل عصبی-عضلانی را از بین می برد.    آماده سازی عصبی-عضلانی   تمرینات عصبی-عضلانی یک برنامه …

 تمرینات تعادلی و عصبی عضلانی  ادامه »