فیزیوتراپی برای التهاب تاندون آشیل

فیزیوتراپی برای التهاب تاندون آشیل فیزیوتراپیست انواع مختلفی از درمان را ارائه می دهد. آنها تمرینات انعطاف پذیری و کششی را برای کمک به بهبود تاندون و کاهش درد ارائه می دهند. با تمرینات تقویتی، می توانید قدرت را بازیابید و از آسیب های دیگری محافظت کنید. تمرینات فیزیوتراپی برای درمان التهاب تاندون آشیل زانوهای …

فیزیوتراپی برای التهاب تاندون آشیل ادامه »