فیزیوتراپی بیماران سرطانی

فیزیوتراپی همچنین از بیماران سرطانی برای مدیریت درد حمایت می کند. این مهم است، زیرا درد می تواند باعث ترس از حرکت یا راه رفتن شود. مدیریت درد می تواند کیفیت زندگی شما را نیز بهبود بخشد. برای بیماران سرطانی در سن کار، فیزیوتراپی می تواند به شما کمک کند تا قدرت و تحرک کافی …

فیزیوتراپی بیماران سرطانی ادامه »