مگنت تراپی و مغناطیس درمانی در فیزیوتراپی

 در مورد مغناطیس درمانی مغناطیس درمانی و مگنت تراپی یک عمل پزشکی جایگزین شبه علمی است که شامل میدان مغناطیسی ضعیف استاتیکی است که توسط یک آهنربای دائمی تولید می شود. این شبیه به روش درمانی جایگزین الکترومغناطیسی است که از میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک دستگاه برقی استفاده می کند. . اعتقاد بر این …

مگنت تراپی و مغناطیس درمانی در فیزیوتراپی ادامه »