مغناطیس درمانی

 در مورد مغناطیس درمانی مغناطیس درمانی یک عمل پزشکی جایگزین شبه علمی است که شامل میدان مغناطیسی ضعیف استاتیکی است که توسط یک آهنربای دائمی تولید می شود. این شبیه به روش درمانی جایگزین الکترومغناطیسی است که از میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک دستگاه برقی استفاده می کند. درمان الکترومغناطیسی برای بهبود استخوان، بهبود زخم …

مغناطیس درمانی ادامه »