فیزیوتراپی ورزشی

 تعریف فیزیوتراپی ورزشی فیزیوتراپی ورزشی که به آن ورزش درمانی نیز می گویند، تمرکز بر  بهبود و درمان اثرات آسیب های ورزشکاران توسط فیزیوتراپیست ها است. به طور کلی فیزیوتراپیست های عمومی هم قادر خواهند بود به توانبخشی آسیب کمک کنند. ولی، یک فیزیوتراپیست تخصصی ورزشی برای مقابله با آسیب ها و جنبه های فیزیولوژیکی …

 فیزیوتراپی ورزشی ادامه »