فیزیوتراپی دیستروفی عضلانی

درمان فیزیوتراپی به حفظ قدرت عضلانی، انعطاف پذیری، جلوگیری از سفتی مفاصل و کاهش سرعت پیشرفت فیزیکی دیستروفی عضلانی کمک می کند. فیزیوتراپی همچنین پتانسیل فرد را به حداکثر می رساند و کیفیت زندگی او را بهبود می بخشد. آیا فیزیوتراپی به دیستروفی عضلانی کمک می کند؟ فیزیوتراپی می تواند به جلوگیری از ناهنجاری ها، …

فیزیوتراپی دیستروفی عضلانی ادامه »