فیزیوتراپی گردن درد

فیزیوتراپی یکی از رایج ترین درمان ها برای گردن درد مزمن است. بیشتر برنامه‌های فیزیوتراپی برای گردن درد شامل اعمال درمان‌هایی است در مورد فیزیوتراپی برای گردن درد فیزیوتراپی می تواند به اکثر شرایطی که منجر به گردن درد می شود کمک کند. معمولاً شامل ترکیبی از درمان دستی (دستی) مانند ماساژ، تحرک مفاصل یا …

فیزیوتراپی گردن درد ادامه »