فیزیوتراپی پیچ خوردگی مچ پا

فیزیوتراپیست شما برای تشخیص آسیب و ایجاد یک برنامه درمانی که ممکن است شامل درمان های دستی مانند حرکت مفصل و ماساژ بافت نرم باشد، با شما همکاری خواهد کرد. این درمان ها می تواند به برداشتن بافت اسکار، کاهش سفتی و بازگرداندن حرکت کامل به مچ پا کمک کند که می تواند بهبود را …

فیزیوتراپی پیچ خوردگی مچ پا ادامه »