فیزیوتراپی مچ پا

تقویت مچ پا بخش مهمی از فیزیوتراپی پس از آسیب مچ پا است. تمرینات تقویت مچ پا را برای تسریع بهبودی یاد بگیرید. فیزیوتراپیست شما برای تشخیص آسیب و ایجاد یک برنامه درمانی که ممکن است شامل درمان های دستی مانند حرکت مفصل و ماساژ بافت نرم باشد، با شما همکاری خواهد کرد. این درمان …

فیزیوتراپی مچ پا ادامه »