فیزیوتراپی لنف ادم

ادم لنفاوی یک بیماری مزمن است که با افزایش تجمع مایع لنفاوی در بدن مشخص می شود و باعث تورم می شود که می تواند منجر به تغییرات پوستی و بافتی شود. در مورد فیزیوتراپی برای لنف ادم درمان لنف ادم ضد احتقان : درمان اولیه برای لنف ادم متوسط تا شدید است و لنف …

فیزیوتراپی لنف ادم ادامه »