فیزیوتراپی فلج صورت

فیزیوتراپی فلج صورت

بازآموزی عصبی عضلانی صورت نوعی درمان است که به طور خاص برای سیستم عصبی عضلانی صورت توسعه یافته و با هدف بهبود عملکرد در بیماران مبتلا به فلج صورت، فلج و/یا سینکینزیس به دنبال آسیب عصب صورت انجام شده است. فیزیوتراپی، به ویژه بازآموزی عصبی عضلانی، یک مداخله مفید برای درمان فلج عصب صورت است. …

فیزیوتراپی فلج صورت ادامه »

فیزیوتراپی فلج بل

تمرینات صورت و فیزیوتراپی برای فلج بل به افزایش قدرت عضلانی و بازیابی هماهنگی صورت از این فلج موقت صورت کمک می کند. اکثر تمرینات باید سه یا چهار بار در روز در جلسات کوتاه و حداکثر 30 تکرار در هر تمرین انجام شود. درمانگر شما تمریناتی را طراحی خواهد کرد تا: هماهنگی عضلات صورت …

فیزیوتراپی فلج بل ادامه »