فیزیوتراپی فشرده سازی عصب

ارزیابی جامع فیزیوتراپی در ویزیت اولیه شما برای تعیین محل فشرده سازی عصب انجام می شود. تکنیک های درمانی درگیر در درمان شامل تکنیک های بافت نرم مانند ماساژ یا سوزن خشک، تحرک و دستکاری مفصل، ورزش و آموزش است. عصب درمان فشرده سازی عصب چگونه است؟ مدیریت و درمان برخی از سندرم های فشار …

فیزیوتراپی فشرده سازی عصب ادامه »