فیزیوتراپی ضربه مغزی

فیزیوتراپی می تواند به تسکین علائم ضربه مغزی و همچنین تسریع روند بهبودی ضربه مغزی کمک کند. فیزیوتراپیست می تواند با نظارت بر علائم به تعادل استراحت و ریکاوری فعال با هم کمک کند و در عین حال به تدریج شما را راهنمایی کند تا به عملکرد طبیعی خود بازگردید. اگر به دنبال ضربه مغزی …

فیزیوتراپی ضربه مغزی ادامه »