فیزیوتراپی شانه یخ زده

7 تمرین کششی و تقویتی برای کشش آونگ شانه یخ زده. ابتدا این تمرین را انجام دهید. کشش حوله. یک سر حوله ای به طول سه فوت را پشت سر خود نگه دارید و انتهای مخالف را با دست دیگر خود بگیرید. راه رفتن با انگشت. رسیدن به عرض بدن. کشش زیر بغل. چرخش به …

فیزیوتراپی شانه یخ زده ادامه »