فیزیوتراپی شانه یخ زده

شانه منجمد چیست؟ شانه یخ زده ، که اغلب به عنوان کپسولیت چسبنده (AC) شناخته می‌شود، با دامنه حرکتی مفصل گلنوهومرال فعال و غیرفعال (GH) در ابتدا دردناک و بعداً به تدریج محدود می‌شود و بهبودی کامل خود به خود در یک دوره زمانی متفاوت مشخص می‌شود.  فیزیوتراپی شانه منجمد دامنه حرکتی شانه شما شروع …

فیزیوتراپی شانه یخ زده ادامه »