فیزیوتراپیست سلامت زنان

  نقش فیزیوتراپی در سلامت زنان پیشگیری و درمان درد کمر و لگن در دوران بارداری و پس از آن در زنان مقوله ی مهمی است و در زندگی آنها تاثیر بسزایی دارد. تمرینات تجویز شده توسط فیزیوتراپیست برای زنان برای ایجاد تغییرات مثبت در توده استخوانی و کاهش خطر سقوط و شکستگی توصیه می …

فیزیوتراپیست سلامت زنان ادامه »