فیزیوتراپی با نوار چسب(Taping)

 نوار درمانی نوار درمانی الاستیک که به آن نوار حرکتی یا نوار درمانی حرکتی نیز می گویند، نوار کینزیو، k- نوار یا KT یک نوار پنبه ای با چسب اکریلیک است که ظاهراً برای کاهش درد و ناتوانی ناشی از آسیب های ورزشی و حرکتی استفاده میشود.  در مورد نوار چسب فیزیوتراپی نوار چسب معمولاً …

فیزیوتراپی با نوار چسب(Taping) ادامه »