فیزیوتراپی ریه

فیزیوتراپی قفسه سینه (یا CPT) نوعی فیزیوتراپی است که به پاکسازی ترشحات راه هوایی مانند مخاط کمک می کند و جریان هوا را به داخل ریه ها بهبود می بخشد. اغلب به آن درمان پاکسازی راه های هوایی (یا ACT) می گویند. در مورد فیزیوتراپی ریه فیزیوتراپی با ارائه توانبخشی ریوی (آموزش ورزشی، آموزش و …

فیزیوتراپی ریه ادامه »