فیزیوتراپی دیاستاز رکتی

فیزیوتراپی ارائه شده برای دیاستاز رکتی بین افراد متفاوت است و به نیازها و اهداف خاص شما بستگی دارد. درمان بالقوه فیزیوتراپی ممکن است شامل یک برنامه ورزشی مناسب از جمله تمرینات تقویتی و کششی، سیروتراپی (یخ) و الکتروتراپی مانند اولتراسوند باشد. یک بیماری شایع در افراد باردار و پس از زایمان است. زمانی اتفاق …

فیزیوتراپی دیاستاز رکتی ادامه »