فیزیوتراپی دژنراسیون مخاطی

این یک وضعیت پاتولوژیک نادر است که در آن سیگنال از داخل رباط افزایش می یابد. درمان دژنراسیون موکوئید  چگونه است ؟ درمان  معمولاً بدون جراحی با داروهای ضد التهابی و فیزیوتراپی شروع می شود. درمان جراحی شامل دبریدمان آرتروسکوپیک ، با برداشتن جزئی یا کامل، گاهی اوقات همراه با بازسازی  است. ظاهرا می تواند …

فیزیوتراپی دژنراسیون مخاطی ادامه »