فیزیوتراپی دست

فیزیوتراپی دست

تمرینات دست به عنوان مداخله ای استفاده می شود که هدف آن بهبود تحرک و قدرت دست و در نتیجه بهبود توانایی عملکردی است. فیزیوتراپی دست شاخه خاصی از فیزیوتراپی است که در تشخیص، درمان و توانبخشی طولانی مدت دست در موارد آسیب و بیماری تخصص دارد. اهداف آن بازگرداندن حرکت و عملکرد طبیعی دست …

فیزیوتراپی دست ادامه »

فیزیوتراپی انگشتان دست

خم شدن ایزوله دست را با انگشت آسیب دیده صاف روی میز، کف دست به سمت بالا قرار دهید. با دست دیگر، انگشتانی را که تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند فشار دهید. انگشت آسیب دیده شما برای حرکت آزاد خواهد بود. انگشت آسیب دیده خود را به آرامی خم کنید. حدود 6 ثانیه نگه دارید. سپس …

فیزیوتراپی انگشتان دست ادامه »