‘فیزیوتراپی برای کودکان’

فیزیوتراپی کودکان

یک فیزیوتراپیست کودکان مداخله زودهنگام را برای کودکانی که ممکن است دارای تأخیرهای عصبی و رشدی و همچنین اختلالات حسی مرتبط با فیزیوتراپی برای کودکان باشند، ارائه می دهد. کودکان از نوزادان تا نوجوانان توسط فیزیوتراپیست کودکان درمان می شوند. یک فیزیوتراپیست می تواند به کودک شما در موارد زیر کمک کند: مشکلات تعادل، وضعیت …

فیزیوتراپی کودکان ادامه »

فیزیوتراپی نوزادان

فیزیوتراپی برای نوزادان فیزیوتراپی (PT) به رشد، توانبخشی و بهبود مهارت ها و عملکرد حرکتی کمک می کند. فیزیوتراپیست ها ممکن است بر روی مهارت های حرکتی درشت مانند نشستن، ایستادن و راه رفتن و همچنین بهبود انعطاف پذیری، قدرت و استقامت کار کنند. درمان فیزیوتراپی شامل مشاوره و آموزش به والدین در رابطه با …

فیزیوتراپی نوزادان ادامه »