فیزیوتراپی نوروپاتی دیابتی

فیزیوتراپی برای نوروپاتی دیابتی مدیریت فیزیوتراپی و ورزش تحقیقات نشان داده است که تمرینات قدرتی می تواند به طور متوسط ​​عملکرد عضلات را بهبود بخشد، درد نوروپاتیک را کاهش دهد و کمک کند · · تحقیقات مدیریت فیزیوتراپی و ورزش نشان داده است که تمرینات قدرتی می تواند عملکرد عضلانی را به طور متوسط ​​بهبود …

فیزیوتراپی نوروپاتی دیابتی ادامه »