فیزیوتراپی پارگی رباط

درمان فیزیوتراپی پشتیبانی از عصا با فعالیت های تحمل وزن بیشتر. حرکت دادن مفصل خود در دامنه حرکت پرانتز و آتل بندی. تقویت عضلات جانبی اطراف مفصل. سابقه فیزیوتراپی برای پارگی رباط رگ به رگ شدن آسیبی است به نوار بافت کلاژن یعنی یک رباط که دو را به هم متصل می کند یا ممکن …

فیزیوتراپی پارگی رباط ادامه »