‘فیزیوتراپی برای نوروپاتی دیابتی’

فیزیوتراپی نوروپاتی

فیزیوتراپی برای نوروپاتی محیطی درمان فیزیوتراپی باعث بهبود تحرک و تعادل و همچنین توانایی شما در انجام کارهای روزانه مهم می شود. درمان به علائم فردی شما بستگی دارد، اما ممکن است شامل موارد زیر باشد: برنامه تمرینی فردی برای تقویت عضلات و بهبود سطح تناسب اندام. انواع فیزیوتراپی برای نوروپاتی:   برنامه تمرینی فردی …

فیزیوتراپی نوروپاتی ادامه »

فیزیوتراپی نوروپاتی دیابتی

فیزیوتراپی برای نوروپاتی دیابتی مدیریت فیزیوتراپی و ورزش تحقیقات نشان داده است که تمرینات قدرتی می تواند به طور متوسط ​​عملکرد عضلات را بهبود بخشد، درد نوروپاتیک را کاهش دهد و کمک کند · · تحقیقات مدیریت فیزیوتراپی و ورزش نشان داده است که تمرینات قدرتی می تواند عملکرد عضلانی را به طور متوسط ​​بهبود …

فیزیوتراپی نوروپاتی دیابتی ادامه »