فیزیوتراپی در سگ ها

توانبخشی سگ (همچنین به عنوان فیزیوتراپی توسط افراد غیر متخصص شناخته می شود) اقتباسی از تکنیک های فیزیوتراپی انسان برای تسهیل حیوانات خانگی آسیب دیده با بهبود کیفیت زندگی و کاهش درد با کمک به سگ ها برای افزایش تحرک عضلات و مفاصل است. در مورد فیزیوتراپی برای سگ فیزیوتراپی می تواند درد سگ های …

فیزیوتراپی در سگ ها ادامه »