فیزیوتراپی انگشتان دست

خم شدن ایزوله دست را با انگشت آسیب دیده صاف روی میز، کف دست به سمت بالا قرار دهید. با دست دیگر، انگشتانی را که تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند فشار دهید. انگشت آسیب دیده شما برای حرکت آزاد خواهد بود. انگشت آسیب دیده خود را به آرامی خم کنید. حدود 6 ثانیه نگه دارید. سپس …

فیزیوتراپی انگشتان دست ادامه »