فیزیوتراپی اسپاسم عضلانی

فیزیوتراپی برای اسپاسم عضلانی کشش و ماساژ آرام و تدریجی عضله آسیب دیده ممکن است درد و اسپاسم را کاهش داده و طول عضله را افزایش دهد. تشخیص اینکه چه چیزی اسپاسم را بدتر یا بهتر می کند. تمرین کارهای عملکردی، مانند تمرین نشستن بر روی ایستادن و راه رفتن برای کمک به مبارزه با …

فیزیوتراپی اسپاسم عضلانی ادامه »