فیزیوتراپی آرنج

اگر در ناحیه آرنج، مچ دست یا شانه خود دچار شکستگی ، درد یا آسیب دیدگی هستید، فیزیوتراپی آرنج دست در بهبود توانایی استفاده از بازو کمک خواهد کرد تا بتوانید به طور عادی و بدون درد به فعالیت های سابقتان بپردازید. تمرین فیزیوتراپی برای آرنج با وزنه ای در دست به پشت دراز بکشید. …

فیزیوتراپی آرنج ادامه »