سندرم تونل کارپال

فیزیوتراپی سندرم تونل کارپال

بازوی خود را صاف در جلو نگه دارید و کف دست خود را رو به پایین نگه دارید، به آرامی مچ دست خود را به سمت پایین خم کنید. از دست مخالف استفاده کنید تا دست کششی را به سمت بدن خود فشار دهید و 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. مچ دست خود را …

فیزیوتراپی سندرم تونل کارپال ادامه »

آسیب های دست و مچ

آسیب های دست و مچ: علل، علائم، درمان و ورزش دست و مچ این توانایی را برای ما فراهم می کند تا بتوانیم کارهای بسیار سخت و در عین حال ظریفی را انجام دهیم. مفصل شست چیزی است که ما را به عنوان طبقه ای جداگانه در میان جانداران ، تخت عنوان انسان خردمند طبقه …

آسیب های دست و مچ ادامه »