درمان بافت نرم

 بافت نرم به طور کلی، “بافت نرم” معمولا برای توصیف عضلات تاندون ها، رباط ها یا فاسیا استفاده می شود و بافت‌های دیگر را متصل می‌کنند و  اندام‌های بدن را احاطه می‌کنند. آنها شامل ماهیچه ها( از جمله قلب)، چربی، رگ های خونی، اعصاب، تاندون ها و بافت هایی هستند که استخوان ها و مفاصل …

درمان بافت نرم ادامه »