فیزیوتراپی برای بهبودی پارگی

فیزیوتراپی باید بلافاصله پس از پارگی رباط صلیبی قدامی  شروع شود. تمرکز اولیه بر کاهش تورم و بازگرداندن دامنه کامل حرکت است. بسیاری از جراحان ارتوپد از جراحی بیماران تا زمانی که دامنه حرکتی کامل در زانوی آسیب دیده نداشته باشند، خودداری می کنند. تمرکز اولیه بر کاهش تورم و بازگرداندن دامنه کامل حرکت است. …

فیزیوتراپی برای بهبودی پارگی ادامه »