فیزیوتراپی اسپوندیلوز گردن

تمرینات بدن خود را صاف نگه دارید. چانه خود را به سمت جلو فشار دهید تا گلو کشیده شود. به آرامی عضلات گردن را منقبض کنید. این حالت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید. سر خود را به حالت مرکزی برگردانید. سر خود را با چانه بالا به عقب فشار دهید و نگه دارید. …

فیزیوتراپی اسپوندیلوز گردن ادامه »