فیزیوتراپی TENS 

 تاریخچه فیزیوتراپی TENS   اولین TENS مدرن و قابل پوشیدن برای بیمار در سال 1974 در ایالات متحده ثبت اختراع شد. در ابتدا برای آزمایش تحمل بیماران درد مزمن به تحریک الکتریکی قبل از کاشت الکترود در ستون پشتی نخاع.   انواع فیزیوتراپی TENS:    TENS معمولی (با شدت کم، فرکانس بالا)   انجمن بین …

فیزیوتراپی TENS  ادامه »