نقش فیزیوتراپی در درمان کمردرد

یک فیزیوتراپیست برای درمان کمردرد چه کاری می تواند انجام دهد؟ در اکثر موارد کمردرد به خوبی با یک برنامه درمانی درست و تمرینات ورزشی بهبود می یابد. درمان فیزیکی می تواند شامل ماساژ، حرکت و دستکاری مفصل باشد. این تکنیک ها درد را کاهش می دهند و به بازیابی دامنه حرکتی کمک شایانی می …

نقش فیزیوتراپی در درمان کمردرد ادامه »