فیزیوتراپی صافی کف پا

کشش های مختلفی وجود دارد که می توانید برای کمک به تسکین درد کف پای صاف انجام دهید، از جمله: پیچیدن حوله. کشش پاشنه پا. بالا بردن ساق پا. بالا بردن انگشتان پا. رول توپ تنیس/گلف. بالا بردن قوس پله. بلند کردن قوس. خوشبختانه، اگر کف پای صافی دارید، فیزیوتراپ می‌تواند تغییرات ساده‌ای در سبک …

فیزیوتراپی صافی کف پا ادامه »