فیزیوتراپی کیست گانگلیون

درمان فیزیوتراپی برای کاهش درد، بهبود عملکرد و آموزش بیماران در مورد گانگلیون مچ دست مفید است. بیماران با درد مداوم یا عملکرد محدود ممکن است تزریق یا آسپیراسیون (درناژ) گانگلیون خود را انتخاب کنند یا حتی جراحی را انتخاب کنند. چگونه به کیست گانگلیون کمک کنیم؟ 2 گزینه اصلی درمان برای کیست گانگلیون عبارتند …

فیزیوتراپی کیست گانگلیون ادامه »