فیزیوتراپی اسپوندیلوز کمری

فیزیوتراپی برای اسپوندیلوز کمری. برنامه فیزیوتراپی شما شامل طیف وسیعی از حرکات و تمرینات تقویتی برای ستون فقرات کمری است تا به تحرک بیشتر آن کمک کند. روش های کنترل درد از جمله TENS و واکس درمانی استفاده خواهد شد. ماساژ ممکن است برای شل کردن عضلات اطراف ستون فقرات استفاده شود. بهترین درمان برای …

فیزیوتراپی اسپوندیلوز کمری ادامه »