فیزیوتراپی دررفتگی شانه

برنامه درمانی شما ممکن است شامل موارد زیر باشد: تمرینات دامنه حرکت. تورم و درد می تواند حرکت شانه شما را کاهش دهد. تمرینات تقویتی قدرت عضلانی ضعیف می تواند باعث شود مفصل شانه ناپایدار بماند و احتمالاً دوباره به آن آسیب برساند. آگاهی مشترک و بازآموزی عضلات. فیزیوتراپی بخش مهمی از بهبودی شما پس …

فیزیوتراپی دررفتگی شانه ادامه »