فیزیوتراپی درد عصبی پا

فیزیوتراپی برای درد عصبی یک گزینه درمانی رایج است که برای دستیابی به نتایجی در کاهش درد، به حداقل رساندن ناراحتی و بهینه‌سازی تحرک و انعطاف‌پذیری کار می‌کند. درمان درد عصبی معمولاً جزء بسیار مؤثر مداخله فیزیوتراپی است. آیا فیزیو می تواند به درد عصبی کمک کند؟ فیزیوتراپی برای درد عصبی یک گزینه درمانی رایج …

فیزیوتراپی درد عصبی پا ادامه »