فیزیوتراپی چشم

بینایی درمانی، نوعی فیزیوتراپی برای چشم ها، نشان داده شده است که شرایط خاصی از جمله هم ترازی چشم و تمرکز را بهبود می بخشد. در طول بینایی درمانی، مجموعه ای از تمرینات چشمی برای تنبلی چشم به همراه سایر شرایط برای بیمار تجویز می شود. بینایی درمانی نوعی فیزیوتراپی است که برای چشم و …

فیزیوتراپی چشم ادامه »