تمرینات فیزیوتراپی زانو

فیزیوتراپی ضربه زانو

حرکت تدریجی زانو بخش اصلی درمان است. ممکن است برخی روش های گرما برای تسکین درد داده شود. تمرینات تقویتی برای عضلات چهارسر ران، همسترینگ و عضلات سرینی انجام می شود. زمانی که بیمار قادر به راه رفتن باشد، آموزش صحیح ایستادن، تعادل، انتقال وزن و راه رفتن به او داده می شود. فیزیوتراپی زانو …

فیزیوتراپی ضربه زانو ادامه »

فیزیوتراپی پا

فیزیوتراپی به بازیابی حرکت و عملکرد فردی تحت تاثیر آسیب قرار می گیرد کمک می کند. همچنین می تواند به کاهش خطر آسیب یا بیماری در آینده کمک کند. انواع فیزیوتراپی پا: تمرینات فیزیوتراپی ساده ای که می توانید در خانه انجام دهید برای رهایی از درد ساق پا چمباتمه تک پا پل با توپ …

فیزیوتراپی پا ادامه »