فیزیوتراپی ارتوپدی

فیزیوتراپی ارتوپدی، همچنین به عنوان توانبخشی اسکلتی عضلانی شناخته می شود، برای درمان آسیب ها یا بیماری های مربوط به سیستم اسکلتی عضلانی از جمله استخوان ها، ماهیچه ها و … اندون‌ها، رباط‌ها، مفاصل و سایر بافت‌های همبند استفاده می شود.فیزیوتراپی ارتوپدی می تواند یک گزینه درمانی اولیه یا تکمیلی برای انواع بیماری های اسکلتی …

فیزیوتراپی ارتوپدی ادامه »