فیزیوتراپی نوزادان

فیزیوتراپی برای نوزادان فیزیوتراپی (PT) به رشد، توانبخشی و بهبود مهارت ها و عملکرد حرکتی کمک می کند. فیزیوتراپیست ها ممکن است بر روی مهارت های حرکتی درشت مانند نشستن، ایستادن و راه رفتن و همچنین بهبود انعطاف پذیری، قدرت و استقامت کار کنند. درمان فیزیوتراپی شامل مشاوره و آموزش به والدین در رابطه با …

فیزیوتراپی نوزادان ادامه »