فیزیوتراپی آسیب غضروف زانو

اگر آسیب غضروف عمدتاً در مفصل کشکک رانی (سطوح مفصلی کاسه زانو و شیار آن) باشد، فیزیوتراپی به طور کلی شامل تمریناتی برای تقویت عضلات اطراف زانو، لگن و ساق پا و بهبود هماهنگی حرکت اندام است. طول درمان غضروف زانو چقدر است؟ بهبود غضروف زانو از شش هفته تا سه ماه (برای آسیب های …

فیزیوتراپی آسیب غضروف زانو ادامه »