انواع روش های فیزیوتراپی کودکان

فیزیوتراپی کودکان

یک فیزیوتراپیست کودکان مداخله زودهنگام را برای کودکانی که ممکن است دارای تأخیرهای عصبی و رشدی و همچنین اختلالات حسی مرتبط با فیزیوتراپی برای کودکان باشند، ارائه می دهد. کودکان از نوزادان تا نوجوانان توسط فیزیوتراپیست کودکان درمان می شوند. یک فیزیوتراپیست می تواند به کودک شما در موارد زیر کمک کند: مشکلات تعادل، وضعیت …

فیزیوتراپی کودکان ادامه »

فیزیوتراپی کودکان 

 درباره فیزیوتراپی کودکان   فیزیوتراپ کودکان کیست و چه می کند ؟فیزیوتراپیست های کودکان (PTs) با کودکان و خانواده های آنها کار می کنند تا به هر کودک در رسیدن به حداکثر پتانسیل خود برای عملکرد مستقل کمک کنند و مشارکت فعال در خانه، مدرسه و محیط های اجتماعی را ترویج دهند.  کودکانبه کمک فیزیوتراپیست …

فیزیوتراپی کودکان  ادامه »