فیزیوتراپی اسپوندیلیت آنکیلوزان

فیزیوتراپی یکی از راه‌های فعال ماندن در صورت ابتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان است. فیزیوتراپی می تواند به کاهش سفتی مفاصل شما و بهبود وضعیت و انعطاف پذیری شما کمک کند، که می تواند درد شما را کاهش دهد. نوعی آرتریت التهابی است که می تواند باعث درد شدید شود و تحرک شما را محدود کند. …

فیزیوتراپی اسپوندیلیت آنکیلوزان ادامه »